درمان تایم

هزینه ثبت شرکت در سال ۱۴۰۰ + تعرفه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

هزینه ثبت شرکت شامل دو مورد اصلی می شود : هزینه های خدماتی و هزینه های اداری . هزینه اداری ثابت و تعریف شده است ولی هزینه خدماتی مربوط به موسسه ثبتی است . در زیر به ریز هزینه های ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می پردازیم .

هزینه تعیین نام شرکت

اولین مرحله برای ثبت هر نوع شرکتی ، تعیین نام آن است که برای این امر متقاضی ۵ نام پیشنهادی خود را به ترتیب اولویت در سامانه ی اداره ثبت شرکت ها درج نموده و اداره طی چند روز پس از بررسی اسامی پیشنهادی ،یکی از انان را تایید میکند.اسامی پیشنهادی شما باید حداقل ۳سیلابی بوده و ریشه ای فارسی داشته باشد و تا به حال در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده باشد در غیر این صورت هیچ یک از اسامی مورد تایید قرار نگرفته و باید این پروسه برای ۵نام دیگر مجددا انجام گیرد.

تنظیم اوراق شرکت

بعد از تعیین نام شرکت بر اساس نوع شرکت در خواستی ،موضوع شرکت و … اوراق شرکت من جمله اساسنامه ،اظهارنامه، شرکتنامه، تقاضا نامه ،صورتجلسه مجمع موسسین،صورتجلسه هیئت مدیره و باقی اوراق شرکت باید تنظیم گردد.

هزینه های پستی

پس از مطالعه و امضای اوراق توسط موسسین ،صورتجلسات امضا شده به همراه گواهی سو پیشینه و بسته به نوع شرکت ،گواهی بانک در خصوص افتتاح حساب از طریق باجه های پستی به اداره ثبت شرکت ها ارسال میگردد.

حق الوکاله وکیل و حق الثبت تاسیس شرکت

ظرف چند روز پس از ارسال اوراق و درج اگهی تاسیس شرکت در سامانه، وکیل به اداره مربوطه مراجعه نموده و با پرداخت حق الثبت تاسیس که با توجه به سرمایه شرکت تعیین میگردد، اگهی ثبتی تاسیس شرکت را تحویل میگیرد.

هزینه درج اگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار

ثبت شرکت در دو نوبت انجام میشود.ابتدا با توجه به روزنامه کثیر الانتشار شرکت که در اساسنامه امده است، اقدام به درج اگهی در روزنامه کثیرالانتشار مربوطه مینماییم.سپس از طریق سامانه روزنامه رسمی کشور اقدام به پرداخت هزینه ذکر شده مینماییم.

هزینه پلمپ دفاتر شرکت

بعد از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها ،یکی از اقدامات لازم برای انجام امور مالی و قانونی شرکت، پرداخت پلمپ دفاتر تجاری و اخذ انان میباشد.دفاتر قانونی شرکت شامل دفاتر کل و روزنامه است و تعداد برگه های انان۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ برگ و بیشتر میباشد.

هزینه ثبت شرکت