ساختمان مفصل مصنوعی لگن و مواد سازنده آن

ساختمان یک مفصل مصنوعی لگن به چه صورتی میباشد؟ در واقع مفصل مصنوعی لگن یا ران دارای اجزاء مختلفی هستند که در هنگام عمل جراحی در کنار هم منتاژ می گردند.هر یک از این اجزاء...
- Advertisement -

جدیدترین مطالب

مطالب پربازدید